Skole og pasning

Private dagplejere

En tryg hverdag for de mindste

Private dagplejere i Løgstør

Plads til udvikling og leg

Vælg din egen dagplejer

Forældre kan på eget initiativ indgå aftale med en privat pasningsordning og søge om tilskud til privat pasning. Forældre har mulighed for at søge tilskud til privat pasning i stedet for kommunalt dagtilbud. Bevilget tilskud udbetales månedsvis bagud. I Vesthimmerlands Kommune kan der søges om tilskud til privat pasning for aldersgruppen 0-2 år. 

 

Om Private dagplejere

Læs mere på Kommunens hjemmeside

Brug for pasning eller skole til større børn?