FRITID

Arco-Íris

Forening for udvikling af psykisk energi og spiritualitet, mediumskab og kreativ bevidsthed

Arco-Ìris

En forening med det spirituelle i fokus

Find balancen sammen med andre

Formålet med foreningen er at etablere et samlingspunkt for mennesker, som er interesserede i at tage aktiv del i sin egen spirituelle, energi- og bevidsthedsmæssige udvikling, samt at skabe et netværk, hvor man kan udveksle tanker, ideer og erfaringer med ligesindede.

Målsætningen er at få hverdagslivet, det indre og det ydre, det maskuline og det feminine, det fysiske og det psykiske i balance og forening.

Symbolikken til regnbuen (ARCO-ÍRIS) er at kunne gå på jorden og samtidig have åben kontakt til universet og det universelle, mens man er centreret i sit eget hjerte/center (guldet).

Værdigrundlag
Foreningen bygger ikke sine værdier på et bestemt religiøst eller politisk fundament, men respekterer alle religioner og enkeltpersoners religiøse og politiske overbevisninger.

5 kerneværdier er:
1. Kærlighed til sig selv og omverden
2. Udvikling og kontinuitet med glæde i hverdagen
3. Jo mere, jeg giver, jo mere modtager jeg
4. (Med)ansvarlighed og (med)skabelse af eget liv
5. Enhed frem for dualitet

Aktiviteter
• Foredrag
• Workshops
• Meditations- og udviklingsgrupper
• Åbne og lukkede cirkler
• Studiegrupper
• Dans og bevægelse
• Intuitiv Kunst
• Spirituelle Rejser
• Pilgrimsvandringer
• Klublokale
• Medlemsbibliotek

 

Om Arco-Íris

Byens hus
Østergade 5
9670 Løgstør

Se mere på facebook.com/arcoiris.dk

Vi har mange foreninger i Muslingebyen Løgstør