Innovation i detailhandel og turisme i udkantsområder

Retail Tourism 2.0

Retail Tourism 2.0 er et udviklingsprojekt lavet i samarbejde mellem Løgstør Handler ApS, Limfjordsmuseet, Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), og GU Ventures/ Mötesplats Steneby i Sverige. Projektet er støttet af The European Regional Development Fund, Interreg.

Målet med projektet er blandt andet at udvikle byerne Løgstør i Danmark og Dals Långed i Dalsland i Sverige – begge er beliggende i såkaldte udkantsområder.

Sammen vil vi udvikle strategier, der skal være sammenhængende, vækstfremmende og iværksættervenlige. Vi arbejder blandt andet med en detailhandelsstrategi, der skal bruges til at udvikle byerne fra at være en industriby til en turist- og oplevelsesby. Under udarbejdelsen af strategien, har vi et særligt blik for byernes stedbundne værdier og lokale udfordringer.

Det er projektets ambition at udvikle “best practice” strategi. Projektet sigter derfor mod, at andre udkantsbyer kan bruge vores resultater. Håbet er ganske simplet, at strategien kan genbruges af andre udkantsbyer. Ikke bare i Danmark og Sverige, men i hele EU.

Kontakt

Lead Partner
Anders Bloksgaard

[email protected]

Projektets formål

Projektet arbejder med 3 hovedelementer: 1) sammenhæng, 2) intelligent vækst og 3) iværksætteri. De 3 hovedelementer benyttes i projektet til at arbejde med 3 undermål, som lyder:

  • Innovation af detailhandelsstrukturen i Løgstør og Dals Långed;
  • Innovation af den enkelte nye butik i Løgstør og Dals Långed;
  • Innovation af måden, som der tiltrækkes nye butikker, butiksejere og medarbejdere til byer som Løgstør og Dals Långed.

Med dette udgangspunkt, skal arbejdet i projektet munde ud i en fælles detailhandelsstrategi 2.0. Formålet er at skabe fremtidig udvikling af byer i udkantsområder, så disse byers detailhandelsstruktur kan forbedres og udkantsområdernes affolkning i stedet vendes til en befolkningstilvækst.

 

Projektets aktiviteter

For at komme i mål med projektets mål, arbejdes der overordnet set med 5 forskellige aktiviteter i projektet. Disse aktiviteter er følgende:

  • Kommunikation

Projektpartnerne udvikler en fælles kommunikationsstrategi.

  • Projektledelse

Limfjordsmuseet i Løgstør er den projektledende organisation (lead partner). Det betyder blandt andet, at Limfjordsmuseet har ansvar for, at formalia, styring, fremdrift, afrapportering og økonomi er i orden.

  • Kortlægning af relevant økosystem og brancher for iværksætteri

I samarbejde med projektets øvrige partnere står UCN i spidsen for en indsats, hvor der udarbejdes en kortlægning og en analyse med involvering af både det lokale erhverv og de lokale borgere i Løgstør og Dals Långed.

  • Udvikling af økosystem og indhold i detailhandelsstrategi for 2.0 for Løgstør og Dals Långed

Ud UCNs kortlægning, analyse, resultater og anbefalinger, skal der etableres en virksomhedsinkubator, investornetværk og udvikling af støttepakker til virksomheder. Løgstør Handler Aps står i spidsen for denne opgave – naturligvis i tæt samarbejde med projektets andre partnere.

  • Virksomhedsforløb “kom i gang pakker”

Dette punkt indebærer at detailhandelsstrategien 2.0 skal anvendes og testes. Målet er ikke at lave en gang akademisk skrivebordsarbejde, men at udvikle metoder der kan og skal bruges i virkelighedens verden. ”Kom i gang pakkerne” og testen af dem skal fastslå om metoden virker eller om der opstår uforudsete udfordringer, der kræver justeringer. Herefter skal Möteplats Steneby anvende samme strategi i Dals Långed – naturligvis med eventuelle tilpasninger til den svenske virkelighed.

 

Projektets budget og finansiering

Retail Tourism 2.0 er medfinansieret af midler fra EU i form af midler fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Projektets budget er på 100.000 euro, der finasieres 50% af de deltagende partnere og 50 % af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i regi af Interreg.

Budgettet ses her

Projektets forventede resultater

Projektets forventede resultater indebærer at projektets fire partnere udvikler en detailhandelsstrategi 2.0, som er sammenhængende, fremmende og iværksættervenlig. Vi vil ganske simpelt skabe en platform for vækstpotentiale i mindre bysamfund, der kæmper med fraflytning og truslen fra den globale Internethandel. Samtidigt vil vi afdække Løgstørs og Dals Långeds muligheder og potentialer i forhold til vækst i de allerede etablerede erhverv.

Samlet set forventes projektet at gøre Løgstør og Dals Långed til mere attraktive byer set i forhold til unikke, stedbundne og lokale tilbud til både turister og borgere. Strategien forventes derfor at skabe fundament, der skaber bedre sammenhæng mellem de lokale borgere, turister og lokalt etablerede virksomheder i Løgstør og Dals Långed.

Vi vil kort og godt demonstrere, hvorledes mindre bysamfund kan bevæge sig fra udkant til midtpunkt.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Verdensmål 8.3
Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

Verdensmål 8.9
Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

Partnere

Limfjordsmuseet

Løgstør Handler

UCN

Mötesplats Steneby

GU Ventures