KULTUR

Johan Skjoldborg

En folkekær forfatter, der levede sine sidste år i Løgstør

Johan Skjoldborg

Med min hakke, min skovl og min spade

Levede sine sidste år i Løgstør

Johan Skjolborg er en folkekær forfatter, der blandt andet står bag frasen “Med min hakke, min skovl og min spade”. Johan Skjoldborg er født i Øsløs ved Thisted, men levede sine sidste år i Løgstør, hvor husmandsbevægelsen skænkede ham et hus i taknemmelighed. Han døde i 1936, og ligger begravet på Løgstør Kirkegård. Uden for huset er der i dag placeret en mindesten.

 

Om Johan Skjoldborg

Mindesten
Skjoldborg Vej 1
9670 Løgstør

Vi har mange kulturoplevelser i Muslingebyen året rundt