Handel

Løgstør Handler

Fra udkantsområde til midtpunkt

Løgstør Handler

En by i udvikling

Løgstør Handler ApS

Løgstør Handler ApS er en ny indsats i Løgstør, som ønsker at fremme og nytænke handelslivet i Løgstør. Denne indsats bygger på, at man ønsker at Løgstør skal gå fra at være et udkantsområde til at være et midtpunkt, som er spændende for både byens borgere såvel for turister.

Der har været stor lokal opbakning til projektet.
Løgstør Handler har modtaget støtte fra:

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland – 350.000 kr.

LAG Jammerbrugt-Vesthimmerland – 81.336 kr.

Thorup-Slettens lokale vindpulje – 75.000 kr.

KAREN OG NIELS MØLLER CHRISTENSEN’S FOND

Løgstør Erhvervsråd

 

Læs mere omkring Løgstør Handler ApS, selskabets formål og indsatsområder herunder.

 

Bestyrelsen
Torben Frederiksen
Asbjørn Berge
Leif Ø. Christensen
Per Ravn

Udviklingskonsulent
Michelle Christensen
31719929
[email protected] 

Hvad er Løgstør Handler ApS ?

Løgstør Handler ApS har sin oprindelse i Løgstør Erhvervs Invest A/S. Det er et udviklingsselskab, hvis midler kommer fra dels Løgstør Erhvervs Invest A/S, dels fra lokale bidragydere. Hertil kommer midler fra forskellige fonde, herunder EU’s Interreg-midler. Der bliver ikke udloddet udbytte i selskabet, og selskabets aktionærer og investorer aflønnes ikke via selskabet. Investeringen i selskabet er således foretaget uden nogen form for økonomisk afkastforventning til investorer og aktionærer. Eventuelt indtjening i selskabet benyttes til at fremme selskabets formål.

Hvad er formålet med Løgstør Handler ApS ?

Løgstør Handler ApS har som sin primære opgave at revitalisere hele handelslivet i Løgstør. Handelslivet i alle små og mellemstore byer er voldsomt udfordret af bl.a. nethandel og centrene i de store byer. Løgstør Handler ApS vil på en række forskellige måder søge at vende denne udvikling, så Løgstør bliver en endnu bedre by – både at bo i og flytte til. Løgstør Handler ønsker ligeledes at understøtte aktiviteter der bidrager til at fremme befolkningsudviklingen.

Hvordan vil Løgstør Handler ApS løse denne opgave?

Løgstør Handler ApS er en ny virksomhed i Løgstør, som ønsker at fremme og nytænke handelslivet og befolkningsudvikling i Løgstør. Virksomheden bygger på, at man ønsker at Løgstør skal gå fra at være et udkantsområde til at være et midtpunkt, som er spændende for både byens borgere, turister og potentielle tilflyttere.

Løgstør Handler ApS´ formål er at fremme og nytænke hele handelslivet i Løgstør samt måden man tiltrækker nye borgere på. Dette er en vigtig opgave, da handelslivet i alle små og mellemstore byer er voldsomt udfordret af bl.a. nethandel og centrene i de større byer.

For at løse ovenstående opgaver vil Løgstør Handler ApS arbejde i forskellige retninger. Dette indeholder bl.a.:

 • Løgstør Handler ApS er proaktive i forhold til at finde forretninger/virksomheder, der vil være interessante som supplement til det nuværende handelsliv.
 • Løgstør Handler ApS vil tænke turismen og oplevelsesindustrien endnu mere ind i handelslivet.
 • Iværksættervirksomheder og nystartede virksomheder kan hente kompetent hjælp hos Løgstør Handler ApS og vores samarbejdspartnere.
 • Eksisterende forretninger/virksomheder vil kunne hente sparring om fremtidens udfordringer og svaret på dem.
 • Bæredygtighed bliver et afgørende parameter for forbrugere og turister. Derfor vil Løgstør Handler ApS arbejde for at Løgstør går forrest hvad bæredygtighed angår. Det handler bl.a. om lokale råvarer og fødevarer.
 • Løgstør Handler vil understøtte aktiviteter der fremmer befolkningsudviklingen
 • Der er ansat en akademisk medarbejder til koordinering.
Kan Løgstør Handler ApS hjælpe med at vurdere min forretningsidé?

Ja. Selskabet besidder selv via bestyrelse og tæt netværk kompetencer omkring virksomhedsdrift, udvikling af forretningsplaner, eksekvering af forretningsplaner samt finansiering, og har samarbejde med partnere der kan supplere virksomhedens kompetencer.

  Hvad koster det at få hjælp fra Løgstør Handler ApS ?

  I udgangspunktet er det gratis at benytte selskabets kompetencer. Der kan dog fra sag til sag aftales en aflønning, såfremt opgaven er specielt tidskrævende eller omkostningstung for selskabet.

   Kan Løgstør Handler ApS finansiere min idé?

   Nej, ikke umiddelbart. Løgstør Handler ApS er hverken en bank eller en fond. Men selskabet hjælper med at lokalisere og udvikle finansieringsmuligheder, hvis forretningsplanen findes egnet.

    Hvor langt er Løgstør Handler ApS foreløbig nået?
    • Der er ansat akademisk arbejder. Selskabet har lejet arbejdsplads/kontorfaciliteter.

    • Der er gennemført et forprojekt via bevilligede EU interreg-midler kaldet ”Retail Tourism 2.0”. Dette er gennemført i samarbejde med Professionshøjskolen UCN i Aalborg, Limfjordsmuseet, Mötesplats Steneby og Göteborgs Universitet i Sverige.

    • Der er indgået samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, og søgt om EU Interreg-midler til et nyt projekt.

    • Selskabet arbejder aktivt som sparringspartner for flere detailbutikker i Løgstør – både bestående og potentielle butikker.

    • Der er etableret en bestyrelse i selskabet. Den består af Asbjørn Berge, Torben Frederiksen, Leif Ø. Christensen og Per Ravn.

    • Der er i slutningen af 2022 åbnet Toldboden Workzone, som er et kontorfællesskab med 12 arbejdspladser.

     Hvem har Løgstør Handler ApS hjulpet?

     Køre- og teoriprøver afholdes fremover i nye lokaler i Løgstør

     Grundet ejerskifte af Løgstør Køretekniske Anlæg for få år tilbage har der været ønske om at få nye lokaler til at huse køre- og teoriprøver i Løgstør.

     En af Løgstør Handlers missioner er at fylde tomme butikslokaler i Løgstør op – og dette er nu endnu engang lykkedes. Et lokale på Jernbanegade i Løgstør, som har stået tomt i flere år, får nu nyt liv, da Løgstør Handler ApS har hjulpet færdselsstyrelsen med at finde nye lokaler centralt i Løgstør til at afholde køre- og teoriprøver.

     Arbejdet med at finde lokalerne og få det hele på plads har været undervejs i en længere periode, og Løgstør Handler glædes over, at det nu er lykkedes at få det hele på plads. Lokalet overtages pr. 15. maj og ejes af Bjarne og Salling Knudsen.