FRITID

Løgstøregnens Turistforening

Arbejder for at fremme turisme i byen

Løgstøregnens Turistforening

En bedre by at besøge

Turisme på dagsordenen

Turistforeningen arbejder – helt ulønnet – for at bruge turismeudvikling til at skabe vækst i Løgstør og gøre det attraktivt at bosætte sig i byen. Turistforeningens vision er at gøre turismedrift til turismevækst. Holdningen er, at stilstand er afvikling – og Løgstør i stedet skal satse på udvikling. Øget turisme betyder øget omsætning i forretninger, restauranter og øvrige virksomheder, hvilket igen giver flere arbejdspladser, som i sidste ende giver et Løgstør med flere penge til gavn for alle i lokalsamfundet. For at turistforeningen kan være en stærk spiller, har man brug for lokalbefolkningens hjælp. En stor medlemsskare kan blandt andet vise kommunen, at det er et samlet Løgstør, der ser en fremtid i turismen.

 

Om Løgstøregnens Turistforening

Formand
Anders Bloksgaard [email protected]

Limfjordsmuseet
Kanalvejen 40
9670 Løgstør

Vi har mange foreninger i Muslingebyen Løgstør