KULTUR

Kulturhuset Gasværket

Samlingssted for byens kunstnere

Kulturhuset Gasværket

Nyt samlingspunkt for kunst og udstillinger

Nyt kulturhus for byens kunstnere

Foreningen “Kunst i Løgstør og Omegn” har overtaget de ellers grå bygninger, der ligger på hjørnet af Havnegade og Limfjordsvej. De har forvandlet den kedelige, grå facade til en række kunstværker, som kunsterne selv har malet. Gasværket har til huse Limfjordsvej 56, og er blevet stillet til rådighed af Vesthimmerlands Kommune.

Efter overtagelsen af Gasværket har foreningens medlemstal steget betragteligt, så der nu er 43 medlemmer. Det betyder, at der er en stor bredde i kunst – og kunsthåndværk.

Formålet er at skabe et rum og kreativt miljø for byens mange kunstnere og et sted, hvor der kan afholdes udstillinger og events. Det nye kulturhus kommer til at rumme mange forskellige former for kunst fra det malede til skulpturer og smykker. Opgraderingen af facaden er blot begyndelsen for kunsternes ønsker og arbejde med bygningen.

Bestyrelsen i foreningen vil arbejde på, at Gasværket vil blive et spændende kunst- og kulturhus. Fra starten har de oplevet, at byens borgere er glade for stedet, og der har været stor opbakning med hjælp på mange forskellige måder og der er blevet doneret borde, stole, blomster, jord og meget andet. Det er vores håb, at der bliver økonomisk mulighed via sponsorater og fonde for installation af varmpumper, så det vil give mulighed for at skabe aktiviteter hele året.

 

Om Kulturhuset Gasværket

Limfjordsvej 52
9670 Løgstør

Læs mere på kunstiloegstoer.dk 
eller facebook

Vi har mange kulturoplevelser i Muslingebyen året rundt