Historisk tilbageblik

 

Limfjorden

Med en samlet vandoverflade på over 1500 kvadratkilometer er Limfjorden Danmarks største fjordområde. Navnet "Limfjorden" betyder den "kalkrige fjord", og flere steder omkring fjorden ligger der store kalkværker. Strengt taget var Limfjorden kun en fjord i perioden fra ca. 1100 og frem til 1825, hvor Vesterhavet ved en voldsom vinterstorm brød gennem Aggertangen. Siden har fjorden reelt været et sund med forbindelse til havet i både øst og vest.

Sildefiskeriet

Limfjorden er en meget essentiel del af Løgstørs historie. Løgstør opstod i forbindelse med det omfattende sildefiskeri, der fandt sted i Limfjorden i middelalderen. For at lette indkrævningen af afgifter deklarerede Christian den II i 1516, at der kun måtte saltes sild to steder ved fjorden - i Aalborg og på stranden nord for den lille landsby Løgsted. Forordningen gav startskuddet til dannelsen af bebyggelsen Løgstedøre - et navn der senere ændredes til Løgstør.

I de følgende århundreder voksede byen, hvis indbyggere primært beskæftigede sig med sildefiskeriet. Silden forsvandt imidlertid, da Vesterhavet brød ind i Limfjorden. I stedet begyndte købmændene at sætte deres præg på byen. Via søvejen handlede man med andre danske byer, men også med destinationer i Norge, Sverige, England og Tyskland. Denne handel var i øvrigt ulovlig, da Løgstør ikke var en købstad med dertilhørende handelsprivilegier.

Placeret ved en prop i Limfjorden

Ved Løgstør ligger det lavvandede område Løgstør Grunde. Grundene var til stor gene for skibsfarten på fjorden, men for Løgstør betød de masser af arbejdspladser. Mange af byens borgere var nemlig beskæftiget med at lægte de store skibe over grundene. Det erhverv forsvandt med anlæggelsen af Frederik den VII's Kanal i 1861. Nu kunne skibene passere igennem denne uden problemer.

I anden halvdel af 1800-tallet førte den spirende industrialisering til anlæggelsen af blandt andet bryggeri, klædefabrik og jernstøberi. Og i år 1900 blev Løgstør så endelig en købstad med de dertilhørende handelsprivilegier.

Nutidens Løgstør

Omkring 1980 omstillede flere fiskere i Limfjorden sig til muslingefiskeri, hvilket i dag fortsat er det vigtigste fiskeri på fjorden. Det har været årsagen til, at Løgstør har taget betegnelsen Muslingebyen til sig. I Muslingebyen kan man opleve muslinger på mange forskellige måder, og man finder selvfølgelig en masse lækre muslingeretter hos byens gastronomer. Byens muslinger danner ligeledes grundlag for smykker, kunst, festival og meget mere. Også silden kan igen fiskes fra Limfjorden, og det fejres ligesom muslingens kommen i foråret.

I dag satses der stort på turisme i Løgstør. Byen har et blomstrende handelsliv, en smuk natur og ikke mindst det skønne havnemiljø med blandt andet kunst, musik, gastronomi og historie.

Læs mere om Løgstørs og Limfjordens historie hos Limfjordsmuseet - www.limfjordsmuseet.dk

Share

Kontakt os...

Muslingebyen
Kanalvejen 40
9670 Løgstør
+45 98 67 18 05 

Løgstør Handelsstandsforening - klik her:

Medlemmer & Bestyrelse                                                               

Smag på Løgstør folder

Smag på Løgstør 2017104x145