Løgstør fylder 500 år

Program for 500 året

500-året byder på en lang række spændende aktiviteter.

Se hele oversigten over arrangementer i Løgstør i 2016 her. Programmet bliver løbende opdateret.

Fra muslinger til lagkage

Fødselsdagsåret byder på en lang række aktiviteter, hvor nogle er traditioner, der får et tvist
af 500-året som Muslingefestival, Byfest, Maritim Festival, mens andre er nye
aktiviteter som Vinterbadefestival, koncert i Lanternen, festgudstjeneste,
verdens største lagkage med mere.

Stærke sammen

Alt dette kan stilles an, fordi byens mange foreninger er trukket i arbejdstøjet og
deltager i festlighederne. Løgstør har i mange år dygtiggjort sig i at arbejde
sammen for at skabe den bedste by at bo i og besøge, men aldrig har
samarbejdsgraden været så stor som i anledningen af 500-året. Ikke mindre end 40
foreninger står sammen om at skabe et fantastisk år med både velkendte og nye
tiltag.

Startskud 10. februar

Startskuddet til festlighederne lød onsdag den 10. februar 2016. Og det var bestemt ikke tilfældigt,
at det var netop den dag, det hele startede. Det var nemlig den 10. februar 1516,
at Kong Christian II underskrev forordningen, som blev startskuddet til
Løgstørs tilblivelse. Hensigten med arrangementet den 10. februar var at skabe
en stemningsfuld lysceremoni for alle interesserede, som optakt til et år med
fest og farver, og det lykkedes til fulde.

Løgstør Købstads Vægterlaug

Ceremonien den 10. februar indledtes med, at Løgstør Købstads Vægterlaug blev stiftet, så
Løgstør - efter ca. 150 år uden - nu igen får vægtere. Oprindeligt var vægternes
opgave at beskytte byens borgere mod ildebrande, tyve og skarnsfolk. Endvidere
udråbte de klokkeslæt og sang de sædvanlige vægtervers om natten, så borgerne
kunne sove trygt i bevidsthed om, at byens vagt var på sin post. Det er ikke
helt den tilsvarende funktion nutidens vægtere får, men ikke desto mindre vil
de være at finde i gadebilledet, som et pust fra fortiden. I løbet af sommeren
vil man bl.a. kunne opleve vægterne i forbindelse med historiske byvandringer. Se mere her

Historie

Løgstør er opstået som fiskerleje under middelalderens gunstige betingelser for
sildefiskeri i Limfjorden. Byen lå desuden godt i forhold til den skibstrafik
til og fra den vestlige del af Limfjorden, der fremkom, da Limfjordens vestlige
udløb sandede til i 1100‐tallet.

Selve ordet Løgstør kommer af Løgstedøre, der betyder den grusede strandbred – ør – ved
Løgsted. Nogen egentlig by har der dog ikke været tale om – men derimod et
yderst beskedent lille fiskerleje beliggende ved stranden.

Den 10. februar 1516 udstedte Christian Den II. imidlertid en forordning om, at sild
kun måtte saltes og udføres fra Aalborg og Løgstedøre. Baggrunden var de enorme
sildeforekomster på Limfjorden og kongemagtens krav om, at indtægterne også
tilfaldt kronen. Forordningen og de privilegier, der fulgte med, fik en
umiddelbar effekt for Løgstør.

Flere sildesalterier blev grundlagt, og antallet af huse steg, og efterhånden opstod
et bysamfund. Selvom Løgstør først blev købstad år 1900, så florerede handel –
ofte ulovligt ‐ i Løgstør, og allerede i 1523 blev der derfor oprettet et
toldsted for at kontrollere sildeafgifterne og skibsfarten.

Christian Den II’s privilegier omkring saltningen af sild, skulle med tiden vise sig at
resultere i etableringen af strukturer og forhold, der igangsatte en decideret
byudvikling, der med tiden skulle hæve fiskerlejet Løgstedøre til byen Løgstør.
Christian Den II’s privilegier fra 1516 er således Løgstørs officielle
dåbsattest.

Share

Kontakt os...

Muslingebyen
Kanalvejen 40
9670 Løgstør
+45 98 67 18 05 

Løgstør Handelsstandsforening - klik her:

Medlemmer & Bestyrelse                                                               

Smag på Løgstør folder

Smag på Løgstør 2017104x145